FAQs

Q?Kdy a jak mohu uhradit mimořádnou splátku úvěru našeho družstva bez sankcí?
A.

Podmínky předčasné splátky určuje úvěrová smlouva Vašeho bytového družstva a usnesení členské schůze.

Předčasná splátka úvěru ve výši nesplacené anuity a příslušenství připadající na jednotku (byt nebo nebytový prostor) může být provedena vždy k datu červnové a prosincové splátky (u některých družstev jen prosincové). V tom případě není zpoplatněna. Členové družstva mohou uhradit předčasnou splátku po předchozím písemném avizu.

Výši nesplacené části úvěru a příslušenství připadající na jednotku a variabilní symbol Vám sdělí správa nemovitosti. V avizovaném termínu uhradíte splátku na bankovní účet družstva. V následujícím měsíci Vám vystavíme potvrzení o splacení úvěru;

Uhradit mimořádnou splátku není povinné. Pokud ji neuhradíte, budete úvěr splácet v pravidelných měsíčních platbách, jako dosud. Předpis měsíčních plateb bude upraven od ledna roku následujícího po splacení mimořádné splátky. Vystavíme Vám aktuální výpočtový list.

Q?Rád/-a bych s Vámi navázal/-a kontakt, případně spolupráci. Co pro to mohu udělat?
A.

Nejrychlejší a nejjednodušší cesta je vyplnit náš kontaktní formulář. Následně se Vám ozveme pro upřesnění požadavků, případně zašleme konkrétní cenovou nabídku.

Q?Na jaký účet a jak mám hradit nájemné?
A.

Všechny platební údaje jsou uvedeny ve výpočtovém listu.
Předepsané částky uhraďte bankovním převodem na bankovní účet bytového družstva / společenství vlastníků, variabilní symbol: číslo popisné domu číslo bytu, konstantní symbol: 0308, nebo v hotovosti na pokladně jakékoliv pobočky banky ( v tomto případě je nutné vyžádat si uvedení jména složitele ! ). Splatné jsou měsíčně, vždy v měsíci, za který je platba předepsána.

Q?Dálkové vytápění – Proč se topí v květnu, když je venku teplo? Proč se netopí v září?
A.

Topné období začíná dnem 1. září a končí 31. května následujícího roku. Obecně jsou smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody uzavírány na toto, výše uvedené, období. Rozhodující vliv na průběh topení má však vývoj venkovních teplot. V topném období zahajujeme vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13ºC pro následující den. Naopak probíhající vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13ºC ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu.