Technicko-správní činnost

 • vedení technické evidence nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • uzavírání smluv s dodavateli požadovaných energií
 • zajištění dodávek el. energie, plynu, SV a odvodu odpad. vod
 • zajištění a kontrola úklidu společných prostor
 • zajištění odvozu pevných odpadů
 • zajištění havarijní služby v noci, o víkendech a svátcích
 • ostatní služby spojené s užíváním bytů
 • zajišťování všech pravidelných revizí a zajištění náprav z revizí
 • předkládání plánu oprav
 • zajišťování oprav a údržby nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • spolupráci při větších opravách, rekonstrukcích a s tím spojená výběrová řízení
 • zastupování na veřejnoprávních jednáních
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů
 • pravidelná kontrola stavu nemovitostí a kontrola po všech opravách

Comments are closed.