Kategorie: Nezařazené

Ženatý-vdaná-svobodný-rozvedená – Jak je to s členstvím v bytovém družstvu?

Společné členství manželů v družstvu vzniká ex lege (tzn. ze zákona), a to podle § 703 odst. 2 občanského zákoníku: „Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou...
Read more

Prořez stromů

200905230658_pamatny_strom Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících spolehlivé a bezpečné provozování zařízení soustavy distribuce elektřiny. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15.listopadu tohoto roku. Vhodné je provést do tohoto termínu i pravidelnou kultivaci dřevin....
Read more

Jak je to s daněmi při převodu bytu z vlastnictví bytového družstva do vlastnictví člena v roce 2013?

Daň z převodu nemovitosti - platí prodávající, tedy bytové družstvo. Daň z nemovitosti se týká každého vlastníka bytové jednotky. Daň z nemovitostí se skládá ze dvou částí - daně z pozemků a daně ze staveb. Přiznání k dani a podává se do 31.1.2013 u těch vlastníků, kteří byli zapsáni na katastru v roce 2012....
Read more

Zabarvená a zapáchající teplá voda dodávaná Pražskou Teplárenskou.

Postřehli jsme, že nám teče teplá voda dodávaná Pražskou Teplárenskou zabarvená a zapáchající. Podle informace Pražské Teplárenské a.s. je prováděna preventivní úprava teplé vody proti bakterii Legionella pneumophila. Účinným řešením, jak zabránit kontaminaci teplé užitkové vody (TUV), je vytvořit takové podmínky, které nejsou pro bakterii Legionella pneumophila příznivé. Jediné skutečné odstranění Legionelly lze provést chemickou...
Read more

Změna místa podnikání

Chcete-li změnit místo podnikání, potřebujete:
    Živnostenský úřad/živnostenský rejstřík požaduje:
  • souhlas vlastníka nemovitosti s místem podnikání,
  • přehlášení a živnostenském úřadě,
  • plnou moc (pokud Vás budu při jednání zastupovat).
    1. A základní informace:
  • Vaše rodné číslo, IČ, současné místo podnikání a bydliště.
  • Jméno a příjmení pronajímatele vlastníka nemovitosti, kde máte nahlášenu provozovnu. Pokud se jedná o fyzickou osobu,...
  • Read more