Prohlášení vlastníka

Základním předpokladem pro převod vlastnictví podle ZOVB je prohlášení vlastníka.

Prohlášení je jednostranným právním úkonem vlastníka budovy, který je adresován místně příslušnému katastrálnímu úřadu a kterým vlastník určuje prostorově vymezené části budovy, které se stanou jednotkami a společnými částmi domu.

Prohlášení musí respektovat kolaudační rozhodnutí, kterým bylo užívání stavby povoleno.

Prohlášením se rozděluje budova na jednotlivé byty a nebytové prostory. Prohlášení se musí týkat vždy celé budovy.

Kromě těchto obecných náležitostí musí dále prohlášení vlastníka obsahovat speciální obsahové náležitosti stanovené v ZOVB.

Comments are closed.