Zakládání právnických subjektů

ZALOŽENÍ A VZNIK OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

založení a vznik společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
- základní charakteristika s.r.o.
- uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
- splácení vkladů před vznikem s.r.o.
- získání podnikatelského oprávnění s.r.o
- návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku
- přílohy k návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

založení a vznik družstva
- základní charakteristika družstva
- ustavující schůze družstva
- splácení vkladu před vznikem družstva
- podnikatelské oprávnění družstva
- návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku
- přílohy k návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku

založení a vznik SVJ
- základní charakteristika SVJ
- vznik SVJ ze zákona
- založení SVJ – stanovy SVJ
- zápis SVJ do rejstříku společenství
- smlouvy o převodu jednotek do vlastnictví

Comments are closed.