Účetnictví a daně

Našim klientům nabízíme službu vedení účetnictví, mzdové agendy a evidence plateb BD/SVJ dle platné legislativy a příslušných vyhlášek. V maximální možné zákonné míře přizpůsobené požadavkům a přáním klienta.

ÚČETNICTVÍ

 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví
 • vystavování faktur dle požadavků klienta
 • obsluha internetového bankovnictví v rozsahu daném požadavky klienta - úhrady došlých faktur, nastavování trvalých příkazů
 • podrobná evidence dokladů na analytických účtech umožňující poskytovat
 • klientovi tiskové sestavy a výkazy na míru
 • vypracování daňových přiznání (DPPO,DPFO,DPH, Daň z nemovitosti)

MZDOVÁ AGENDA

 • zpracování měsíčních mezd
 • personalistika, pracovní smlouvy, přihlášky, odhlášky
 • vypracování a odesílání mzdových přehledů a výkazů (FÚ, PSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • zastupování klienta nebo asistence při jednání s úřady
 • vypracování vyúčtování srážkové daně a daně ze závislé činnosti

EVIDENCE SPOJENÁ S ČINNOSTÍ BD A SVJ

 • vyúčtování všech záloh spojených s užíváním bytů a nebytových prostor dle platných předpisů
 • zpracování úhrad přeplatků převodem na účet, složenkami typu B s hromadným podáním
 • vedení přehledu plateb a spolupráce s klientem při vymáhání pohledávek
 • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání vlastníkovi nemovitosti
 • evidence plateb a provádění změn systému SIPO

Comments are closed.