Pojišťovací servis

  • Komplexní administrace pojištění objektu
  • Odborné posouzení pojistné hodnoty nemovitosti
  • Analýza pojistných rizik, nastavení limitů a zlomků
  • Zpracování zadání a následné vyhodnocení výběrového řízení
  • Správa pojištění – průběžné sledování a aktualizace pojistných smluv včetně vyúčtování pojistného ve stanovených lhůtách
  • Navrhování změn v souvislosti se změnami legislativy, trhu a potřeb klienta
  • Zpracování podkladů pro likvidaci pojistných událostí
  • Reporting – vyhodnocování škodného průběhu – návrh změn
  • Aktivní přístup – konzultační a poradenská činnost

Comments are closed.