Převod vlastnictví

K převodu může dojít na základě uzavření různých smluv.

Vlastník budovy musí především vymezit jednotky, které budou předmětem převodů v prohlášení. Prohlášení musí mít písemnou formu, musí obsahovat náležitosti stanovené v § 4 odst. 2 ZOVB a musí o něm být učiněn zápis vkladem do katastru nemovitostí.

Po vydání prohlášení lze přistoupit k realizaci převodu jednotlivých bytů.

Následuje uzavření smlouvy o převodu jednotky a vklad do katastru nemovitostí.

Comments are closed.