Privatizace

Privatizace označuje změnu veřejného (státního) na soukromé; zpravidla se tohoto pojmu používá pro převod veřejného majetku do soukromého vlastnictví. Opačným procesem je výkup soukromého majetku státem nebo jeho znárodnění.

Nejznámější příklady privatizace jsou
· transformace ekonomik postkomunistických zemí
· privatizace ve Velké Británii za vlády Margaret Thatcherové

Výhody privatizace obecně
· Efektivita správy – soukromý vlastník může snížit náklady na správu a údržbu
· Rozvoj – vlastník je motivován ke zhodnocování svého majetku
· Získání prostředků – pokud je privatizace provedena prodejem, stát/obec získává peníze

PRIVATIZACE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

Oznámením záměru prodeje bytů a nebytových prostor ve Vašem domě to začíná …..

Nechoďte zbytečně do rizika!
Obzvlášť v dnešní době je nutnost sehnat si maximum dostupných informací, nechat si odborně poradit a konkrétní nabídky si pečlivě a hlavně v klidu promyslet. Máte-li sebemenší pochybnosti o správnosti svého rozhodnutí, cítíte-li se pod tlakem, nebo některé části smlouvy o úvěru nerozumíte a kompetentní osoba vám není schopna podat uspokojivé vysvětlení, rozhodně žádnou smlouvu nepodepisujte! Kontaktujte nás!

O kolik se sníží měsíční náklady na bydlení?
Je pravděpodobné, že se po privatizaci bytu vaše měsíční náklady na bydlení sníží. Nemyslete si však, že vám odpadnou úplně. Je třeba platit do tzv. fondu oprav. Ten slouží k pokrytí případných nákladů na údržbu a opravy domu. Výsledná výše této částky se může dům od domu lišit a bývá častým předmětem společných jednání všech nájemníků. Ze začátku je lepší – v rámci možností – spořit do tohoto fondu více. Ve společné kase totiž nic není a havárie může přijít kdykoli.

Na čem se nevyplatí šetřit
Je velmi riskantní, když noví majitelé začnou dům spravovat zcela sami. Z nedostatku zkušeností nebo z jiných důvodů peníze nehospodárně utratí, nebo v horším případě nemovitost zadluží. Každý by si měl uvědomit, že vlastnictví zavazuje k odpovědnosti a podle toho se také rozhodovat. Je vhodné si najmout správcovskou firmu. Měsíční paušál, který majitelé platí, je úměrný poskytovanému servisu a i dříve byl započten v ceně nájmu.

Stále na privatizaci bytu čekáte?
Na postupy při privatizacích není jednotný recept, v každé obci a v každé městské části probíhají individuálně. Podmínky a průběh privatizace bytů v Praze se v různých částech liší.

Příklad nepovedené privatizace:

Palác Svět je konstruktivistický železobetonový činžovní a obchodní dům se dvěma suterény s kinosálem (bývalé kino Svět, od roku 1955 Dukla), v přízemí je vybaven obchodními místnostmi, v prvním patře se nachází restaurace, kavárna a herna. Budova stojí na nároží Elsnicova náměstí, ulic Chocholouškova a Zenklova v Praze 8-Libni nedaleko od Rokytky. Palác je dnes díky dlouhodobě zanedbané údržbě v havarijním stavu.
Nejvíce jej proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, který řadu let bydlel v nedaleké ulici Na Hrázi. Společně se svými přáteli Egonem Bondym a Vladimírem Boudníkem často navštěvoval místní Automat Svět, do kterého také umístil děj řady svých povídek. „Kino Svět“ je také název písně skupiny Jablkoň z alba Bláznivá (2000).
Palác Svět je příkladem nepovedené privatizace z období po roce 1989. Začátkem devadesátých let vyhrálo sedmnáct nájemníků tamějších bytů privatizační projekt na využití objektu, ale nenašel se investor s 15 miliony korun potřebnými na opravu. Budovu tedy stát prodal Ekoagrobance, která byla později odkoupena Union Bankou. Současný majitel, firma Crispino nemovitosti, palác získala v roce 1998. K rekonstrukci firma přistoupila až po 12 letech s tím, že v jejím rámci zničila většinu historicky cenných prvků. V květnu 2012 byla stále budova ve fázi hrubé rozpracovanosti.
Budova začala chátrat už v období, kdy byla spravovaná OPBH. Nejproblematičtější byla již od 60. let 20. století spodní voda, která pronikala do základů a do kinosálu prasklou olověnou vanou. Nedobrý technický stav výrazně zhoršila povodeň v srpnu 2002, kdy hladina vody na Elsnicově náměstí dosahovala výšky 3 metrů. Statika objektu byla částečně narušena a ve zdech se objevily nepřehlédnutelné trhliny. Majitel budovy se v té době pokusil zneužít přírodní katastrofy, palác vystěhovat a získat na něj demoliční výměr. Tomuto kroku zabránilo vyhlášení památkové ochrany (kulturní památka), ke kterému Ministerstvo kultury přistoupilo 26. 9. 2003.
V současné době se vlastník pokouší zajistit stavebně technický stav nemovitosti. Rychlost je přímo úměrná finančním možnostem vlastníka.

Comments are closed.