Služby

sluzby4

Správa bytových domů

Zajišťujeme pro klienty veškeré činnosti, nutné k řádnému užívání bytových a nebytových jednotek a zastupujeme je ve všech smluvních vztazích. Naším cílem v ekonomické oblasti je zajištění kompletních služeb s cílem snižování nákladů provozu nemovitostí.

Čtěte více

 

sluzby3Poradenská činnost

Nabídka činnosti podnikatelského, finančního, organizačního a ekonomického poradenství. Z nabídky vybíráme: dotační programy, posuzování energetické náročnosti budov, evidence obyvatel, půdní vestavby a nástavby, měření a diagnostika, pojišťovnictví, znalecké posudky.

Čtěte více

 

sluzby2Údržba rodinných domů

Spravujte Váš rodinný dům efektivně, bezpečně a s optimálními provozními náklady.
Zajišťujeme správu a údržbu nemovitostí v době prodeje a po prodeji nemovitosti, venkovní i vnitřní úpravy nemovitostí, vyklízecí a úklidové práce, údržbu zeleně, revizní a kontrolní činnost.

Čtěte více

 

sluzby1

Audit

Provádíme úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů a účtů nezávislou osobou.
Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly.

Čtěte více

 

sluzby5

Převody do vlastnictví

Pro převod bytů je nezbytné odborné přeměření bytů a nebytových prostor, pasportizace bytů i nebytových prostor, zpracování prohlášení vlastníka budovy, smlouva o převodu jednotky, návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, založení společenství vlastníků jednotek.

Čtěte více

 

sluzby6 Projektový management

Při posuzování realizace staveb klademe důraz zejména na vlastní přípravu stavby. Jde o kompletní soubor činností, bez kterých nemůže být výběr zhotovitele, ani vlastní realizace kvalitní. Každý z těchto kroků má zásadní vliv na kvalitu stavby a její realizaci

Čtěte více

 

sluzby8Zakládání firem

Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez zápisu žádná společnost nevznikne. Zajistíme Vám přípravu veškeré potřebné dokumentace nutné k založení společnosti/společenství.

Čtěte více

 

sluzby7

Realitní činnost

Poskytujeme komplexní služby související se zprostředkováním prodeje a pronájmu nemovitostí (bytů, budov, pozemků).
Pro rozšíření působnosti spolupracujeme s kolegy ze spřátelených realitních kanceláří.

Čtěte více

 

sluzby9 Záchranná technická pomoc

Záchranářská opatření po povodních, požárech, podpora při likvidaci pojistných událostí s pojišťovnami apod.

Čtěte více