Kategorie: Tipy a triky

Novela katastrální vyhlášky účinná od 1. 4. 2017

Novela katastrální vyhlášky je účinná od 1. 4. 2017 Co nového přináší tato vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb. a jakým způsobem se její přijetí odrazí na činnosti katastrálních úřadů? Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), kterou vydal na základě zákonného zmocnění Český úřad...
Read more

Sezónní svoz bioodpadu v Praze

Sezónní svoz bioodpadu v Praze - je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad. Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4. do 30. 11. daného roku. Cena za odvoz a zpracování bioodpadu za celé období (8 měsíců) vč. DPH: 120 litrů za 780,-Kč, 240 litrů za 1248,-Kč.Cena zahrnuje...
Read more

Svoz bioodpadu

Sezónní svoz bioodpadu bude zahájen tento týden. Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného roku. Rozpis: BIO Sezona 2016    ...
Read more

Daň z nemovitých věcí – avizo pro opozdilce.

Daň z nemovitých věcí – avizo pro opozdilce: Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 podává každý vlastník, který byl 1.1.2015 vlastníkem (zapsán v katastru nemovitostí) a dosud daňové přiznání nepodával. Přiznání musí být podáno nejpozději dnes, právnické osoby musí podávat prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím Elektronického podání pro finanční správu. Finanční správa...
Read more

Seriál poštovní 2/5: Odkládací schránka

Seriál poštovní: schrána doručovací a odkládací – poštovní přihrádka - schránka. Co je co? - epizoda 2/5 Odkládací schrána slouží pro vnitřní potřebu pošty: například k tomu, že motorizovaný pracovník pošty do ní uloží zásilky pro pěšího doručovatele v sídelním celku vzdáleném od poštovní služebny. Schránky se pro ČR dodávají v tmavě modré barvě...
Read more

Kdo si musí pořídit datovou schránku?

Kdo si musí pořídit datovou schránku? Datovou schránku zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Právnické osobě, která není uvedena (výše), zřídí ministerstvo datovou schránku právnické osoby bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů...
Read more

Seriál poštovní 1/5: Schránka doručovací a odkládací – poštovní přihrádka – schránka. Co je co?

Seriál poštovní, epizoda 1/5: Schránka doručovací a odkládací – poštovní přihrádka - schránka. Co je co?  Schránka pro shromažďování odesílané pošty patří poštovní organizaci, která ji vybírá a obsah zpracovává. Poštovní schránka pro příjem odesílané pošty je zpravidla uzavřená nádoba s otvory pro vhazování listovních zásilek. Poštovní schránky bývají připevněny na zdech budov, případně...
Read more

Svoz odpadu v Praze

Nikdo neví nic - název oblíbené kapely odpovídá jednání o svozu odpadu v Praze. Na počátku týdne obdrželi vlastníci nemovitostí dopisy Pražských služeb, s výzvou k předání klíčů pro zanášku popelnic a uzavírání nových smluv. Ve středu AVE trvalo na vyvážení JEJICH popelnic. Od zítřka budou vyvážet popelnice firmy, které je vyváželi...
Read more

Kauce – jistina

Reaguji na opakované dotazy pronajímatelů i nájemců: Kauci (peněžitou jistotu) lze ujednat jen do šestinásobku měsíčního nájemného (§ 2254 odst. 1 NOZ)....
Read more