Sezónní svoz bioodpadu v Praze

Sezónní svoz bioodpadu v Praze – je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.
Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4. do 30. 11. daného roku.
Cena za odvoz a zpracování bioodpadu za celé období (8 měsíců)
vč. DPH: 120 litrů za 780,-Kč, 240 litrů za 1248,-Kč.Cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz a zpracování bioodpadu
1 x za 14 dní za celé vegetační období.
Do 1.4. není biopopelnice vyvážena.

Comments are closed.