Ekonomicko-správní činnost

  •  evidence všech bytových jednotek,
  • evidence nájemníků v bytových jednotkách,
  • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotek,
  • pravidelná úprava záloh podle potřeb a nárůstu cen, podle potřeb vlastníka i nájemců bytových i jednotek,
  • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů,
  • vedení předpisu plateb, vymáhání pohledávek,
  • vyúčtování fondu oprav a pravidelné předkládání vlastníkovi nemovitosti,
  • zajištění a pomoc při řešení domovních řádů a interních směrnic,
  • svolávání a organizace shromáždění společenství, správy nemovitosti a vlastníků bytových i jednotek

Comments are closed.