Svoz bioodpadu

Sezónní svoz bioodpadu bude zahájen tento týden.
Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného
roku.

Rozpis: BIO Sezona 2016

 

 

Comments are closed.